💠تفاوت غيبت و تهمت‏

آيت الله ميرزا جواد تهرانى مى‏فرمودند: اگر كسى غيبت مرا بكند راضى هستم اما اگر كسى تهمت بزند راضى نيستم زيرا غيبت صفتى را نقل ميكند كه در من وجود دارد و بايد خود را اصلاح كنم تا ديگر اين صفت نقل نشود لكن درتهمت نسبت دادن عمل زشتى است كه در طرف نيست.

#قطره_ای_از_دریا #غیبت #تهمت

موضوعات: داستان های علما  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...