امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند:

✅ گناهی كه نعمت ها را تغيير میدهد،
” تجاوز به حقوق ديگران است “

گناهى كه پشيمانى مى آورد،
” قتل است “

گناهى كه گرفتارى ايجاد مى كند،
” ظلم است “

گناهى كه آبرو مى بَرد،
“شرابخوارى است “

گناهى كه جلوى روزى را مى گيرد،
” زناست “

گناهى كه مرگ را شتاب مى بخشد،
” قطع رابطه با خويشان است “

گناهى كه مانع استجابت دعا مى شود
و زندگى را تيره و تار مى كند،
“نافرمانى از پدر مادر است”

“علل الشرايع ج ۲ ص ۵۸۴

 

موضوعات: روایات  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...