✿نـــگـــــــین عــــــــــرش✿
 
 
نگین عرش
وبلاگ به نام فاطمه زهرا(س)(نگین عرش) ساخته شده✿ هستيِ هستي به بود فاطمه ست✿ مهر محراب سجود فاطمه ست✿ قصـه راكوته كنم كاندر ازل✿ عـلت خلقت وجود فاطمه ست✿


Random photo
تقدیم به 175 مرد ماهی ها در خاک نمی میرند


آخرین مطالب


موضوعات


پربازدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب


تدبر در قرآن
آیه قرآن

ذکر ایام هفته

مهدویت امام زمان (عج)


سخن بزرگان


کرامات معصومین(ع)
آیه قرآن


جستجو


تعبیر خواب رویاقال انبیاء

وضعیت یاهو مذهبیآخرین نظرات

 
1- چنانچه دانه‌هاي «آلبالوي تلخ» را با «اسفند» و «مصطكي» در روغن بجوشانيد؛ خوردن و ماليدن آن جهت فلج مفيد است.
2- «خرماي رسيده» براي اشخاص فلج و لقوه‌اي مفيد مي‌باشد.
3- اگر ميوه «فندق» را با آب بماليد تا كف كند، براي فلج مفيد است.
4- «سس» جهت فلج، لقوه و بي حسي اعضا مفيد مي‌باشد.
5- ماليدن ميوه «فلفل» با روغن جهت فلج و بي حسي توصيه شده است.
6- چنانچه آب برگ «ترب» را قبل از آن كه بذر پيدا كند گرفته و در «روغن زيتون» ريخته بجوشانيد و آن را صاف كنيد و مجدداً بجوشانيد تا آب آن از بين برود به شرط آن كه نسوزد. خوردن اين روغن جهت فلج مفيد است.
7- ميوه درخت «بنه» ضد فلج مي‌باشد.
8- چنانچه روزي سه مثقال پوست ريشه «صنوبر كوچك» به اشخاص فلج و رعشه‌اي بخورانيد مفيد است.
9- خوردن «گلپر» براي فلج مفيد است.
10- خوردن «دانه‌هاي اسفند» جهت هيستري و فلج مفيد مي‌باشد.
11- «ابهل» (ميوه يكي از گونه‌هاي سروكوهي) براي فلج تجويز مي‌شود.
12- چون برگ و شاخه تازه «غلب لب» را در «روغن زيتون» بجوشانيد؛ روغن آن جهت معالجه فلج مفيد است.
13- «ميخك» براي درمان فلج و سكته ناقص تجويز شده است.
14- خوردن برگ و بذر «سداب» جهت امراض رعشه، تشنّج و فلج نافع است.
15- خوردن مغز ميوه «نارگيل» مواد سودايي و بلغمي را از بين مي‌برد و به همين جهت براي بي حسي اعضا و فلج نافع است.
16- «پياز دشتي» جهت فلج مفيد مي‌باشد.
17- «چوب چيني» براي فلج مفيد مي‌باشد.
18- ماليدن «حنا» جهت فلج سود فراوان دارد.
19- خوردن و ضماد كردن «روغن گل» يا «تخم مرزه» بسيار مفيد و مؤثر شناخته شده است.
20- جوشانده «فلفل» در روغن را ضماد كنيد.
21- عصاره‌ي «شقايق» براي معالجه فلج و بي حسي مفيد است.
22- «والك» را براي درمان اشخاص فلج و لقوه‌اي تجويز كرده‌اند.
23- خوردن دم كرده «زنجبيل» تازه بدون ريشه بسيار خوب است.
24- خوردن ده گرم «حاشا» مخلوط با «عسل» و آب گرم براي فلج مفيد است .
25- خوردن «روغن ترب وحشي» براي فلج نافع است.

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت
 

1- خوردن جوشانده ريشه‌ي درخت «بادام» جهت رفع قولنج مفيد است.
2- ميوه «بنه» مسكن درد قولنج هست.
3- ترشي «تره» معالج قولنج است.
4- «آلبالوي تلخ» براي درد قولنج مفيد مي‌باشد.
5- «اقحوان» جهت قولنج تجويز شده است.
6- خوردن «روغن بادام شيرين»، معالج قولنج است.
7- «عرق بهار نارنج» براي رفع قولنج نافع است.
8- خوردن خام «تره» از قولنج جلوگيري مي‌كند.
9- ميوه «انبه» براي دردهاي قولنجي تجويز مي‌شود.
10- روغن ميوه «زيتون» براي قولنج‌هاي كبدي اثر مفيد دارد.
11- خوردن مغز مقشر دانه‌هاي «خارخسك» جهت قولنج نافع است.
12- خوردن برگ كوبيده «نارون» با «فلفل» جهت درمان قولنج امعاء توصيه شده است.
13- براي معالجه قولنج مي‌توانيد جوشانده «بسپايه» را با «ماءالشعير» و «عسل» ميل نماييد.
14- «سنا» را جهت قولنج تجويز نموده‌اند.
15- جوشانده غليظ «تخم كتان» جهت قولنج انساني و حيواني هر دو تجويز شده است.
16- مرباي «اگير تركي» جهت قولنج مفيد مي‌باشد.
17- خوردن بذر «مخلصه» جهت رفع قولنج تجويز مي‌شود.
18- نوشيدن روزانه سه تا چهار ليوان (قبل از هر وعده غذا يك ليوان) از «شربت جو» بسيار مفيد است. طرز تهيه در تجويز 11 آنژين آمده است.
19- خوردن «تره» در «سركه» پرورده شده براي قولنج نافع است.
20- پس از غذا روزي پنج تا شش «فندق» تازه خام، خوب بجويد و بخوريد.
21- نوشيدن شربت «اسطوخودوس» علاج و تسكين دهنده درد قولنج است.
22- «پرتقال»، «نارنج»، «جو»، «خشخاش»، «رازيانه»، «ريحان»، «زيتون»، «سوسنبر»، «كرفس» و «فندق» براي قولنج مفيد مي‌باشند.

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت

1- خوردن جوشانده برگ «اقحوان كوچك» با آب «عسل»، همراه با گل آن قولنج كليوي را باز مي‌كند.
2- ضماد برگ «علف هزار چشم» براي درمان قولنج كليوي تجويز مي‌شود.
3- جوشانده‌ي گياه «دم اسب» در بيماري قولنج‌هاي كليوي اثر قاطع دارد.
4- آثار شفابخش نوشيدن شربت «كاكل ذرت» (طرز تهيه در تجويز 26 نقرس) به زودي ظاهر مي‌شود.
5- يك «سيب» را با پوست چهار قسمت كنيد. نيم ليتر آب داغ روي آن بريزيد. پس از دم كشيدن، شيرين كنيد و بنوشيد.
6- به تجويز 2 قولنج كبدي توجّه كنيد.

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت

1- دود و بخور «سياه دانه» جهت معالجه قي تجويز مي‌شود.
2- عصاره ميوه «به» مانع قي است.
3- نوع كوهي «زالزالك» كوچكتر از بستاني بوده و از قي جلوگيري مي‌كند.
4- عصاره «پونه نهري» با «سكنجبين» و رب انار از قي جلوگيري مي‌كند.
5- «آلبالو» قي و اسهال صفراوي را درمان مي‌كند.
6- خوردن چند شاخه‌ي «نعناع» با رب انار ترش مانع و مسكن قي است.
7- «پونه‌ها» مسكن قي مي‌باشند.
8- برگ «گشنيز» از قي كردن جلوگيري مي‌كند.
9- «ريواس» مانع قي مي‌باشد.
10- «بلخ» (ميوه سبز نرسيده‌ي خرما) قي و اسهال را درمان مي‌نمايد.
11- ترشي «پياز» جهت جلوگيري از قي صفراوي و بلغمي سودمند است.
12- «ميخك» قي را بند مي‌آورد.
13- عصاره «ديوخار» جهت جلوگيري از قي توصيه شده است.
14- شربت منعنع «انار» درمان قي است. طرز تهيه: 6 كيلو انار ترش و شيرين را با پيه آن بكوبيد. آب آن را بگيريد. با 3 كيلو قند بجوشانيد و به‌قوام آريد.
15- «پسته كوهي» يا فستق اگر با پوست نازكي كه در روي مغز آن است خورده شود، جهت قي و استفراغ مفيد مي‌باشد.
16- ضماد «آلوي پخته» بر روي شكم براي درمان قي و استفراغ‌هاي حاصله از گرمي و حرارت طبع مفيد است.
17- خوردن و بخور «سياه دانه» مفيد است.
18- نيمكوب «سماق» مخلوط با زيره، قي و حالت استفراغ را قطع مي‌كند.
19- ده گرم خشك كرده‌ي «نارنج» كوبيده با آب ميل نماييد، مفيد است.
20- آب مقطر برگ «غار گيلاسي» تجويز مي‌شود.
21- ريشه «زنجبيل» شامي تسكين مي‌دهد.
22- نوشيدن آب يا شربت جوشيده «ترنجان» درمان استفراغ خانمهاي حامله است.
23- كساني كه هنگام مسافرت حالشان به هم مي‌خورد و دچار دردسر و دل به هم‌خوردگي مي‌شوند، مي‌توانند از «ريحان» استفاده كنند و با بو كردن و جويدن برگ هاي نازك ريحان خود را تسكين دهند.
24- دو عدد «ليموترش» را با پوست و هسته، برش برش كنيد و آن را در دو ليتر آب داغ 1 تا 2 ساعت بيندازيد. سپس آن را بيرون بياوريد و بفشاريد و آب فشرده آن را با قند يا شكر شيرين كنيد و بنوشيد. هر روز يك ليوان از اين نوشيدني را به همين طريق تهيه كنيد و بنوشيد. بيش از يك ليوان در روز، زيان‌آور خواهد بود.
25- «رب به ترش» قي را بند مي‌آورد.
26- پوست و آب «پرتقال» ضد قي است.
27- «گلابي» ترش قي و اسهال را بند مي‌آورد.
28- «سيب»، «نارنگي»، «جوز بويا» و آب «نيشكر» مفيد مي‌باشند.

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت

1- «زردچوبه» عامل درمان كيسه صفرا و ناراحتي‌هاي كبدي است.


2- «نخود سياه» جهت كيسه‌ي صفرا تجويز مي‌شود.


3- «تره» خام كيسه صفرا را باز مي‌كند.

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت

1- «سركه»، «گزنه»، «شلغم»، «غافث» و «چوبك» براي كهير مفيد مي‌باشند.


2- براي رفع خارش، مقداري «جوش شيرين» يا «نشاسته ذرت» را در وان حمام بريزيد داخل آب، بدنتان را خوب ماساژ دهيد.
3- با «جوش شيرين» و ماست محل را شستشو و ضماد نماييد.


4- «كيسه يخ» و يا پوست «خيار» روي آن بگذاريد خارش را از بين مي‌برد.


5- چهارده مثقال خاكشير و يك سير شيره «انگور» را با هم مخلوط كنيد و بخوريد تا همه دانه‌ها از داخل بدن خارج و ظاهر گردد كه بعداً فروكش مي‌كند.


6- چهارده مثال «خاكشير» و «سكنجبين» را مخلوط كنيد و بخوريد. براي دفع كهير و گل و زرده آب و عطش هم مفيد است.


7- صد گرم «شيره انگور» را با آب مخلوط نموده هر 3 ساعت يك بار ميل نماييد.


8- با جوشانده «نعناع» كمپرس نماييد.


9- ضماد و ماليدن آب «كنگر» و آب «خيار» هم مؤثّر و مفيد است.

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت
 


1- دانه‌هاي گياه «لوبيا چشم بلبلي» براي معالجه مفيد است.


2- جوشانده «كيوي» رسيده و خشك شده مفيد است.

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت

1- ضماد «اسطوخودوس» گرفتگي را درمان مي‌نمايد.


2- ماليدن «كهربا» با «صبر زرد» براي رفع كوفتگي مفيد است.


3- محل ضربه و كوفتگي را روزانه سه بار به آرامي با «عرق كامفره» بشوييد. سپس ضمادي از «جعفري» پخته شده در شراب، گرما گرم روي آن بگذاريد.


4- ماليدن «حنا» با «موم» و «روغن گل» سرخ جهت كوفتگي اعضا سود فراوان دارد.


5- ضماد برگ و ساقه‌هاي نازك «تمشك» جهت درد بيخ ران و كوفتگي پا كه در اثر ورزش و راه پيمايي عارض شود نافع است.


6- ضماد آرد «باقلا» مخلوط با آرد «جو» كه با «سركه» و «نعنا» پخته باشيد براي كوفتگي نافع است .

 

موضوعات: درمان طبیعی بیماریها, ف-ق-ک- گ- ل  لینک ثابت
1 3 4