✿نـــگـــــــین عــــــــــرش✿
 
 
نگین عرش
وبلاگ به نام فاطمه زهرا(س)(نگین عرش) ساخته شده✿ هستيِ هستي به بود فاطمه ست✿ مهر محراب سجود فاطمه ست✿ قصـه راكوته كنم كاندر ازل✿ عـلت خلقت وجود فاطمه ست✿


Random photo
برندگان جنگ یمن و عربستان


آخرین مطالب


موضوعات


پربازدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب


تدبر در قرآن
آیه قرآن

ذکر ایام هفته

مهدویت امام زمان (عج)


سخن بزرگان


کرامات معصومین(ع)
آیه قرآن


جستجو


تعبیر خواب رویاقال انبیاء

وضعیت یاهو مذهبیآخرین نظرات

 خداوندا…
امروزدر فیض خودت ایمان مرا قوی کن و مرا با محبت خودت که در قلبم نهاده ای برکت بده تا بتوانم در عشق و دلدادگی تو روزی آرام و پر از خیر و برکتی داشته باشم.

ای خداوند…
کارهایم سبب شد ایمانم ضعیف گردد و ترس ها و نگرانی‌هایم غالب، روحم خسته و رنجور روزگار گشته است.
ای خداوند امروز شادی و آرامشی که از فیض و برکت توست در روح و قلبم جاری ساز تا در حضورت هرآنچه شایسته ام است در آغوش خداوندیت برکت یابم ….

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
خدایا
کمکم کن تا رد نور تو را
در پیشامدها و راه‌ها
در همه مسیرها، در روزها و شب‌ها
باز شناسم و پی‌گیرم
و از آن منحرف نشوم
و ظلمت را هرگز، به جای نور نگیرم
و کمکم کن
تا در همه سختی‌ها، در همه رنج‌ها

دستان لرزان خود را
از دست‌های گرم و گشاده ات بیرون نکشم
دست‌های پر قدرت تو
دستان لرزان مرا رها نکند
حتی اگر زمین بلرزد و خورشید تاریک شود
و آسمان در هم بپیچد ..

 

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
 صحیفه سجادیه

نیایش بیست و دوم

 دعاي آن حضرت است به هنگامي كه از خدا طلب عافيت مي‌كرد و شكر بر عافيت .

بار خدايا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و جامه عافيت خويش‌بر تن من بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان و در حصار عافيت خودجاي ده و به عافيت خود گرامي دار و به عافيت خود بي‌نياز فرماي وعافيت خود به من بخش و عافيت خود به من ارزاني دار و عافيت خودبراي من بگستران و عافيت خود در خور من گردان و ميان من و عافيت‌خود در دنيا و آخرت جدايي ميفكن .
بار خدايا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافيت ده ، عافيتي كفايت كننده و شفا بخش و عالي و افزاينده ، عافيتي كه از آن درتن من تندرستي زايد ، عافيت اين جهاني و آن جهاني .
اي خداوند ، بر من احسان نماي به اعطاي تندرستي و امنيت وسلامت در دين من و جسم من . و مرا به ارزاني داشتن بصيرت دل و نفاذامر و خشيت در برابر عظمت تو و خوف از تو بنواز و نيرويم ده بر طاعتي‌كه بدان فرمان داده‌اي و اجتناب از هر معصيت كه از آن نهي فرموده‌اي .
اي خداوند ، بر من احسان نماي به اعطاي نعمت اداي حج و عمره وزيارت قبر پيامبرتـصلوات تو و رحمت تو و بركات تو بر او و آلش‌بادـو زيارت خاندان پيامبرتـبر ايشان سلام بادـهمواره تا هرگاه‌كه مرا زندگي بخشيده‌اي در اين سال و هر سال ديگر ، زيارتي كه مقبول‌و مشكور تو افتد و تو را در نظر آيد و در نزد تو ذخيره روز بازپسين باشد .
اي خداوند ، زبانم را به حمد خود و شكر خود و ذكر خود و ثناي نيك‌خود گويا كن و دريچه‌هاي دلم را در برابر مقاصد دين خود بگشاي .
اي خداوند ، مرا و ذريه مرا از شيطان رجيم در پناه خود دار و از آسيب‌هر گزنده زهر دارنده و هر بيم و هراس و بلا و چشم زخم در امان دار و ازشر هر شيطان سركش و هر پادشاه ستمگر كينه توز و هر مخدوم غرقه‌در ناز و نعمت و هر ناتوان و نيرومند و هر بلند پايه و فرومايه و هر خرد وكلان و هر نزديك و دور و هر كسـاز پريان و آدميانـكه به خلاف‌رسول تو و اهل بيت او برخاسته و هر جنبنده‌اي كه زمامش به دست‌قدرت توست ، پناه ده . تو كه فرمانرواي دادگر و راستكاري .
بار خدايا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر كس را كه با نيتي‌پليد آهنگ من كند ، از من بازگردان و مكر او از من دور دار و آسيبش ازمن دفع فرماي و نيرنگش را بر سر او زن .
بار خدايا ، در برابر او سدي بر آر تا ديده‌اش از ديدن من نابينا گردد و گوشش از آنچه درباره من گويند ناشنوا . و در قلب او را قفل بر نه كه يادمن بدان در نيايد . و زبانش را از بردن نام من لال كن و سرش فروكوب وعزتش را به ذلت آور و باد غرور از سرش بيرون بر و از همه زيانهاي او وبديهاي او و غمازي او و غيبت كردن او و عيبجويي او و رشك بردن او وعداوت او و بندها و دامهاي او و پيادگان و سواران او ، مرا در امان دار .
انك عزيز قدير .


  ????????

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
خدایا
به قلب کوچکم وسعت ده
تا بتوانم بزرگیت را درک کنم
و در دریای بزرگی وپاکی،
ومهربانی تو غرق شوم
و به بالهایم توانی ده
تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم
تو که آشناترین آشنایی

 

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
[ Photo ]
????????

الهی…

توهدفی،من دنبال توام
تومعبودی،من عبدتوام
توعشقی،من عاشق توام

تو بال باش،من پرنده ام
تو ارباب باش،من برده ام
تو ناز باش،من نیاز
خدایافقط باش،که بیتو میبازم.

 

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
گفتم منم اهل خطا، گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم شکستم توبه ها، گفتی که بخشیدم، بیا


گفتم که ای ستّار من، ای حضرت غفّار من
من بر خودم کردم جفا، گفتی که بخشیدم، بیا


گفتم ز خوبی خالی ام، من دانه ای پوشالی ام
بنگر تهیدستم خدا، گفتی که بخشیدم، بیا


گفتم که احوالم بد است، از بس گناهم بی حد است
بخشیده ای این بنده را؟! گفتی که بخشیدم، بیا


أِغفرلنا، أِغفرلنا، گفتی که بخشیدم، بیا…!
التماس دعا

 

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
مناجات بسیار زیبا…


من کیم؟ عبد گنهکار، الهے العفو
من کیم؟ بندۂ سربار، الهے العفو

منم آن کس کہ نمک خورد و نمکدان بشکست
نہ کہ یک بار، چہ بسیار، الهے العفو

نفس من ول کُنِ من نیست! خدایا چہ کنم؟
خستہ ام زین همہ آزار، الهے العفو

با گناهے کہ ز من سر زده، بین من و تو
چیده شد این همہ دیوار، الهے العفو

من زمین خورده ام و آمده ام توبہ کنم
با چنین وضع اسفبار، الهے العفو

بزنے یا نزنے، مال تواَم جان علے
پس بیا رحم کن این بار الهے العفو

چیزے از سوختن من کہ نصیبت نشود
پس نجاتم بده از نار، الهے العفو

مهربانے کن و این بار مرا نیز ببخش
ذوالکرم… حضرت غفّار… الهے العفو

 

موضوعات: مناجات  لینک ثابت
دعایی که در واقع مناجات و راز و نیاز حضرت موسی با خداست ،  آیه 25 تا 28 سوره طه .

موسی گفت :

پروردگارا ، سینه ام را برایم گشاده ساز تا بتوانم کلام تو را به خوبی دریافت کنم و دشواری های رسالت را تحمل نمایم .

 و کارم را برای من آسان گردان .

و گره از زبانم بگشای تا رسا سخن بگویم .

که در این صورت سخنم را در می یابند .

” آمین “

موضوعات: مناجات  لینک ثابت