مواظب_باش !

روز یواش یواش شب میش
شب ، یواش یواش روز میشود
بعضی ها مثل روزند ومثل روز روشنی وصفا دارند ولی
نباید مغرور باشند چون ممکن است آرام آرام دچار ظلمت
وتاریکی وگناه شوند و
بعضی ها مثل شبندتاریک وظلمانی اند ولی نبایدمایوس
باشند چون ممکن است به نور ونورانیت راه پیدا کنند
سرانجام همان شوند که خدا میگوید وخدا میخواهد .
پس ناامید نباید بود .

 جملات آموزنده و زیبا

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...