✿نـــگـــــــین عــــــــــرش✿
 
 
نگین عرش
وبلاگ به نام فاطمه زهرا(س)(نگین عرش) ساخته شده✿ هستيِ هستي به بود فاطمه ست✿ مهر محراب سجود فاطمه ست✿ قصـه راكوته كنم كاندر ازل✿ عـلت خلقت وجود فاطمه ست✿


Random photo
سعودیه و دستهای پنهان دیگر


آخرین مطالب


موضوعات


پربازدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب


تدبر در قرآن
آیه قرآن

ذکر ایام هفته

مهدویت امام زمان (عج)


سخن بزرگان


کرامات معصومین(ع)
آیه قرآن


جستجو


تعبیر خواب رویاقال انبیاء

وضعیت یاهو مذهبیآخرین نظرات

 ظروف درخشان کریستال

✳✳✳

 

بیشتر خانمها ظروف تزیینی شیشه ای ؛بلور یا کریستال را در محلول مایع ضد عفونی و مواد شویند ه قرار میدهند وسپس آنها را آبکشی میکنند.

 

این کار هم بسیار خسته کننده وزمانبر است وهم اینکه موجب مصرف زیاد آب و هدر رفتن آن میشود .

 

برای درخشان کردن ظروف تزیینی بلور ,شیشه ,کریستال یا پیرکس بهترین کار این است که در یک آب پاش به میزان دو سوم آب ویک سوم الکل صنعتی بریزید و کمی از این محلول را بر روی شی ء مورد نظر اسپری کنید  وسپس با یک دستمال نخی تمیز آن را پاک کنید .

 

 

چگونه ظروف بلور وکریستال را درخشان تر کنیم؟

 

خواهید دید که ظرف شما بسیار براق و در خشان شده .این کار را برای تمیز کردن لوستر های شیشه ای وبلور نیز انجام دهید.

 

اگر ظروف بلور و کریستال غذا خوری را میخواهید برق بیندازید میتوانید پس از  اسپری کردن و تمیز کردن با پارچه آن را یکبار آب کشی ساده کنید .

و یا اینکه ظروف غذاخوری را در محلولی از آب والکل به همان نسبتی که گفته شد قرار دهید و  پس از چند دقیقه آبکشی کنید .که باز هم زمان انرژی وآب کمتری نسبت به روش های قبلی صرف مشود.

 

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت

● ﺑﺎ ﻏﺬﺍﯼ ﮐﭙﮏ ﺯﺩﻩ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺖ؟ ﺧﯿﺮ، ﺷﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﻨﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﮐﭙﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﮐﭙﮏ ﻫﺎ ﺟﺬﺏ ﻗﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ!

● ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ:
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺳﺮﮐﻪ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ﺩﻫﯿﺪ.

● ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﻫﻮ:
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺳﺎﻻﺩ ﮐﺎﻫﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﮒ ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺭﯾﺰ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﻮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

● ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺧﻮﻥ:
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺧﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﻫﻮﯾﺞ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﺳﯿﺐ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت
 

بیرون قابلامه تفلون که زرد وقهوه ای میشه با گاز پاکن راحت میره

وسایل سفید اشپزخانه مثل یخچال که به مرور زمان تیره میشه با وایتکس سفید میشه

برای پخت باقالا ونخودفرنگی وماکارونی که سر نره کمی زردچوبه بریزید

توباقالا نمک هم بریزید

پیاز رو برای خورشت رنده کنید لعاب خوبی میده

دستتون بو سیر گرفت با خمیر دندون اثری ازش باقی نمی مونه

ته دیگ سیب زمینی رو یه طرف شو سرخ کنید بعد برگردونید وبرنج رو روش بریزید

ته دیگ نان لواش کمی زردچوبه به روغن بریزید خیلی خوش رنگ میشه

به قرمه سبزی وفسنجون زعفران بزنید عالی میشه

موقع پیاز خرد کردن اشکتون میاد چوب کبریت ببین دندوناتون بزارید دیگه گریه نمی کنید ویا ادامس بجوید

برای غذاها از چوب دارچین استفاده کنید خوشمزه تر میشه

داخل خورشت قیمه یه گوجه رنده کنید خوش طعم میشه

برای زردی دندان ها کمی پودر دارچین رو خمیر دندون بریزیددهان خوش عطر هم میشه

دارچین وزیره برای عدس پلو خوب میشه

پخت مرغ که حتما یه جوش بخوره وابشو خالی کنید

مرغ رو با اب گرم ونمک در اول وگوشت قرمز رو در اب سرد ونمک دراخر

برای بو ی بد کلم موقع پخت بهش زنجبیل اضافه کنید

غذاتون تند شد بهش یه قاشق ابلیمو واگه شور شد یه قاشق نوشابه بزنید

برای کاکائو تو کیک اول با روغن مخلوط کرده رنگش تیره تر میشه

برای گلو درد وسرفه اویشن وانجیر وشنبلیله دم کنید

کله پاچه پختیدروش رو با سلیفون کامل بپوشونید ویه سوراخ وسطش بزنید بوش نمی پیچه

برگ پیچک های خونه رو با پوست موز تمیز کنیم حکم واکس رو داره

برای شوید نزارید کامل خشک بشه بعد از یک یا دو روزفریز کنید برای باقالا عالی میشه

برای ته دیگ کمی زعفران و دارچین بزنید عالی میشه

بعد اب لیمو گیری گوشت ها شو گرد گرد کرده فریز کنید برای قیمه وقرمه عالی میشه

سیب زمینی میخواهید سیاه نشه تو اب نمک بخوابونید

 

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت
 

1. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺪﻭﯼ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﻧﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺳﺮﺩﯼ . ﻃﻌﻤﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ .

2. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﮑﻪ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺗﻮﯼ ﻟﯿﻮﺍﻧﺘﻮﻥ .ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻩ .

3. ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﻻﯼ %65 ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯿﺸﻪ .

4. ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .ﺍﺷﺘﻬﺎﺗﻮﻥ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ .

5. ﺷﺐ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻩ،

6. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ. ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ .

7. ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﻋﺴﻞ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ مخلوط کنید ﻭ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

8. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﺟﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮشﻧﮑﻨﯿﺪ،

9. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺣﺠﻤﺸﻮﻧﻮ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .

10. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬﺍﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﯾﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﻭﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ،

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت

برای رهایی از مورچه
پوست خیار را در مکان خروج و لانه مورچه ها بگذارید

برای دستیابی به قطعات یخ بلوری…..
آب را قبل از گذاشتن در فریزر بجوشانید

برای جدا کردن آدامس از لباس
آنرا به مدت یکساعت در فریزر قرار دهید

برای سفید کردن لباسها
لباس هارا در آب جوشیده همراه با چند ورقه لیمو به مدت ده دقیقه قرار دهید سپس آبکشی کنید

برای از بین بردن بوی کلم
چند تکه نان روی غذا قرار دهید بوی کلم ازبین میرود

برای ازبین بردن بوی ماهی از دستانتان
کمی سرکه سیب روی دستان بریزید

 

برای فهمیدن سالم بودن قارچ
روی آن کمی نمک بپاشید اگر رنگ آن سیاه شد قارچ سالم است ولی اگر زرد شد قارچ فاسد و سمی شده

برای باز شدن مرغ فریز شده
آنرا درظرفی مخلوط از آب سرد ونمک قرار دهید

برای ازبین بردن جوهر خودکار از لباس
روی جوهر کمی خمیردندان قراردهید؛ بگذارید تا خشک شود سپس مثل همیشه بشویید

برای جلوگیری از سر رفتن شیر
ظرفی که شیر را درون آن میخواهید بجوشانید قبل از ریختن شیر با آب خنک درون یخچال بشویید و بعد شیر بجوشانید

برای رهایی از پشه مخصوصا شبها
چند برگ نعناع  تازه را اطراف تشک و تخت قرار دهید

برای رهایی از موش های موزی
فلفل سیاه را در محل عبور و مرور موشها بپاشید آنها از آنجا فرار خواهند کرد

 

برای فهمیدن تازه بودن ماهی
آنهارا در آب سرد قرار دهید اگر روی سطح آب آمدند سالم و تازه میباشند

 

 

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت

1.برای جلوگیری از خشک شدن سیر آن را در روغن زیتون قرار دهید.

2.روغن زیتونی که طعم سیر گرفته است را میتوانید در غذا بریزید.

3.قرار دادن سیر در آب گرم برای جداشدن راحت تر پوست آن راهکار مفیدی است.

4.از سرخ کردن بیش از انداره سیر اجتناب کنید زیرا طعم تلخی میگیرد.

5.سیر در کتلک ،آش، ماکارونی، بادمجان،میرزاقاسمی و… طعم خارق العاده ای به غذای شما میدهد.

6.برای از بین بردن بوی بد سیر در دهان میتوانید بعد از مصرف جعفری بجوید.

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت

1.لکه های چرب روی لباس را پاک کنید:

آیا روی پیراهن خود لکه ی سس سالاد دارید؟ کمی مایع ظرف شویی را روی لکه بمالید و آب بکشید (این روش برای از بین بردن لکه های دور یقه نیز بسیار موثر است). مایع ظرف شویی برای پاک کردن لکه ی اکثر پارچه ها (حتی پشم قابل شستشو و ابریشم که ممکن است با ماده ی لباس شویی دارای آنزیمهای ضد لک آسیب ببینند) به اندازه ی کافی ملایم است.

2.کف زمین را به خوبی پاک کنید:

برای تبدیل یک سطل آب گرم به یک پاک کننده ی مفید کف زمین، تنها دو قاشق غذاخوری مایع ظرف شویی به آن اضافه کنید. از این محلول روی سطوح وینیل یا کاشی استفاده کنید، اما برای تمیز کردن سطوح ساخته شده از چوب سخت از استفاده از این محلول خودداری کنید (آب می تواند باعث تاب برداشتن تخته ها شود)

3.مبلمان پاسیو را تمیز کنید:

یک قطره مایع ظرف شویی به یک کاسه آب گرم اضافه کنید و از آن برای تمیز کردن میز و صندلی بیرون از خانه استفاده کنید. سپس با استفاده از شلنگ باغچه آن ها را آب بکشید.

4.جواهرات خود را جلا دهید:

اضافه کردن کمی مایع ظرف شویی با آب معدنی گازدار، روشی سریع برای تمیز کردن زیورآلات است. کف ایجادشده آزاد کردن کثیفی ها را تسهیل کرده و کمک می کند که مایع ظرف شویی وارد شکاف های کوچک شود. آب معدنی گازدار و مایع ظرف شویی را در یک کاسه مخلوط کنید، زیورآلات را به مدت پنج دقیقه در آن خیس کنید و سپس آن را در کف تکان دهید. از یک مسواک نرم برای سابیدن و شستن هر چرک سرسختی استفاده کنید.

5.شانه ها و برسها را تمیز کنید:

با استفاده از محلول کف دار چند قطره مایع ظرف شویی مخلوط در آب گرم، با تجمع محصولات آرایشی بهداشتی و موی چرب در برس ها و شانه ها مبارزه کنید.

6.لباس های قابل شستشو با دست را بشویید:

در هنگام ناچاری، می توانید یک قاشق غذاخوری مایع ظرف شویی را به جای ماده ی شوینده ای که برای شست وشوی لباس های ظریف با دست از آن استفاده می کنید، به کار گیرید.

7.مگس های میوه را به دام انداخته و از بین ببرید:

سه قطره مایع ظرف شویی را به یک کاسه سرکه (که مگس های کوچک مزاحم را جذب می کند) اضافه کنید. مایع ظرف شویی کشش سطحی را کاهش داده و در نتیجه پشه ها فرورفته و غرق می شوند.

8.لکه های روی فرش ها را از بین ببرید:

یک قاشق غذاخوری مایع ظرف شویی را در دو فنجان آب گرم حل کنید و یک پارچه ی سفید و تمیز آغشته به این محلول را روی لکه قرار دهید تا آن را به خود جذب کند. این کار را تکرار کنید تا لکه کاملاً جذب پارچه شده و از روی فرش پاک شود. سپس با استفاده از یک اسفنج با آب سرد تمیز کنید و با یک پارچه ی تمیز خشک کنید.

9.کابینت های آشپزخانه را پاک کنید:

هنگام پختن غذا، کابینت ها هم مانند وسایل آشپزی (ابزار پخت و پز) می توانند

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت

1- لکه های مداد رنگی روی دیوار را به وسیله یک مسواک کهنه و کمی خمیر دندان پاک کنید. شما همچنین می توانید برای پاک کردن خطوط مداد رنگی روی دیوار گچی، مقداری جوش شیرین را درون آب حل کنید و با پنبه روی خطوط بکشید تا تمیز شود.

2.پاک کردن جای انگشت های آلوده:
در خانه بسیار اتفاق می افتد که جای انگشت بچه ها یا گاهی بزرگ ترها روی دیوار بماند. برای بر طرف کردن اثر انگشت بچه و لکه های روی دیوار، یک سیب زمینی را نصف کنید و چندین بار نصف سیب زمینی را روی دیوار بمالید و سپس با یک اسفنج جای لکه را پاک کنید. توجه داشته باشید که این دستور برای دیوارهای رنگ روغنی و پلاستیکی مفید است.

3.برای پاك كردن لكه های سیاه از روی دیوار گچی:
البته این لکه ها به طور کامل محو نمی شوند ولی شما می توانید با کمی جوش شیرین که در آب حل کرده اید و بوسیله پنبه این لکه ها را از بین ببرید. به این ترتیب که پنبه ها را درون محلول جوش شیرین و آب گذاشته و روی لکه ها بکشید.

موضوعات: نکات آشپزی و خانه داری  لینک ثابت