چرا خداوند آب دهان را شیرین. و اشک چشم را شور و آب گوش را تلخ و آب بینی را خنک قرار داده است؟؟؟؟؟

جواب

امام صادق ع میفرمایند: آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.

آب چشم شور است برای محفوظ نگه داشتن پیه چشم زیرا اگر شور نبود پیه چشم آب می شد و فایده دیگر آن ضدعفونی کردن چشم است.

اما آب گوش و رطوبتش تلخ است برای جلوگیری ورود حشرات ریزکه به خاطر تلخی نمیتوانند وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.

آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود زیرا اگر آب بینی گرم بود باعث جاری شدن مغز به داخل بینی میگردید.

موضوعات: روایات  لینک ثابت
نظر از: مجید کرمانی [بازدید کننده]
مجید کرمانی

خواهش میکنم سند و مرجع این مطلب را که ” اینکه آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود زیرا اگر آب بینی گرم بود باعث جاری شدن مغز به داخل بینی میگردید. “را به من ارائه فرمائید.

1396/11/13 @ 14:22
نظر از: محمد حسین [بازدید کننده]
محمد حسین

سلام
ببخشید سند این حدیث چرا آب دهان شیرین است… کدوم کتاب ؟

1394/07/13 @ 18:47


فرم در حال بارگذاری ...