✿نـــگـــــــین عــــــــــرش✿
 
 
نگین عرش
وبلاگ به نام فاطمه زهرا(س)(نگین عرش) ساخته شده✿ هستيِ هستي به بود فاطمه ست✿ مهر محراب سجود فاطمه ست✿ قصـه راكوته كنم كاندر ازل✿ عـلت خلقت وجود فاطمه ست✿


Random photo
خلیج همیشه فارس


آخرین مطالب


موضوعات


پربازدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب


تدبر در قرآن
آیه قرآن

ذکر ایام هفته

مهدویت امام زمان (عج)


سخن بزرگان


کرامات معصومین(ع)
آیه قرآن


جستجو


تعبیر خواب رویاقال انبیاء

وضعیت یاهو مذهبیآخرین نظرات

  وقتی دردی نداشته باشی نمازت زود تمام میشود.
خدا درد را آفریده تا صدایمان را بشنود هیچگاه به دردهای زندگیت خرده نگیر؛ شاید خدا یک گوشه‌ی قلبت نشسته و دلش عجیب تنگ شده تا صدایش بزنی..

مادر بزرگم را که می‌دیدم ساعت‌ها رو به قبله می‌ایستد و دردودل می‌کند؛
همیشه از کودکی برایم سوال بود که چه خواسته‌هایی دارد که هروز باید تکرارش کند..
مگر خدا نمی‌داند پاهایش به چه اندازه درد میکند که هروز مجبورش میکند ساعت‌ها همان همیشگی‌ها را تکرار کند..

 بچه بودم و نمیدانستم خواسته‌های مادر بزرگ بهانه است؛
بهانه برای سخن گفتن و سخن شنیدن..
بهانه برای آرامش و سبکی دل..
و او باز فردا ساعتی بیشتر رو به قبله مینشیند..
امروز که موقع طلب خواسته‌ام یاد مادر بزرگم افتادم،
عجیب دلم برای دعا کردن‌های آخر نمازش تنگ شد..!!!

 

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ :
ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ، ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ .

ﺍﻭﻟﯽ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ، ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ، ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁﺑﯽ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺩﻭﻣﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﺮ ﺻﺨﺮﻩ؛ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺗﯿﺮﻩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﺩ، ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﻮﻩ ﺁﺑﺸﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺻﻼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﻑ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﻭﯾﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺗﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮﺩ .

ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
“ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺪﺍها، مشکلات ﻭ ﮐﺎﺭهای ﺳﺨﺖ، ﺩﻟﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد

زندگیتون سرشارازآرامش

 

 

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
 
باب #جنازه و #تشییع جنازه

واجب است که جنازه اموات را غسل و کفن نمود و بر آنها نماز خواند. اما درباره شهیدی که در صحنه نبرد به شهادت می رسد، واجب است که بر او نماز خواند و با همان لباس رزم به خاک سپرد.

تشییع جنازه، حمل آن و تربیع در محل جنازه مستحب است و همچنین واجبات دیگری نیز وجود دارد.

این امکان برای امام حسین علیه السلام فراهم نبود که همه موارد را برای شهدای کربلا انجام دهد و شاید به کمترین واجب یعنی نماز بر کسانی که امکان آن فراهم بود اکتفا کردند.

اما درباره دفن شهدا، روایت شده است که برای فرزند شیرخوارش با شمشیر قبری حفر کرد و بنا به این دلایل او را به خاک سپرد:
تنها برای او حفر قبر امکان پذیرشد.
تا اینکه سر کودک را نبرند.
برای اینکه جنازه او روی زمین نماند.
تا در زیر سم اسب ها جنازه از بین نرود.
توانایی و قدرت تحمیل نگاه بر او را نداشت.

البته تا آنجا که فرصت فراهم بود، وجود مبارکشان برخی از پیکرها را جمع کرد و کنار هم قرار داد و اگر کسی پیدا می شد که پیکر شهیدی را حمل کند، امام آن جنازه را تشییع می کرد، ولی گویا در حمل جسد برادر رشیدش ابوالفضل ناتوان بود و لذا بدن او در کنار نهر علقمه باقی ماند.

 خصائص الحسینیة

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
 

همیشه درپی کسب رضای یکتا باش
رها ز قید غم و غصه های دنیا باش

بکوش ارزش اسلام را نگه داری
مراقب نظر شُوُم چَشم اَعداء باش

برای امر به معروف و نهی از منکر
همیشه پیرو راه حسین زهرا باش

تعصی از شهدا را به خاطرت بسپار
غریق موج خروشان حق تعالی باش

دلم دوباره شکسته بیا بیا مهدی
در این فضای پر از غم قرار دلها باش

ببین که مجلس روضه گرفته ایم امشب
بیا و همنفس اشک و ناله ما باش

حسین_زبانران

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
 

ﻣﻬﺮﺑﺎن باشیم…
مهربانے ﻧﯿﺎﺯاست …
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ
“ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ”
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ، ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﻻ‌ﺑﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ!

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻼ‌ﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻻ‌ﯾﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

“""روزگارتان پراز مهربانى…""”

 

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
استاد سیر و سلوک (عرفان عملی ) برای خواهران

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
بانوان بسیاری در فضای مجازی با مراجعه به سایت ها، وبلاگ ها و کانال های عرفانی طلب استاد سیر و سلوک می کنند که خطاب به این خواهران مطالبی را عرض میکنم:
گرایش خانم ها نسبت به آقایان در مسائل مذهبی بیشتر و شدید تر است. و این مساله ناشی از روح لطیف و تا حدودی فراغت بیشتر بانوان می باشد. و متاسفانه شیادان بسیاری در
کمین نشسته اند تا از این روحیه پاک و لطیف خانم ها سوء استفاده نمایند. این ها با معرفی نمودن خویش به عنوان عارف یا شاگرد عرفا چه جنایت هایی را که به بار نیاورده اند.
متاسفانه در سطح اینترنت هم این حضرات فعالیت وسیعی دارند.
 توصیه بنده به همه بانوان عزیز این است که با نامحرم چت نکنند. در سایت هایی که نظر میگذارند شماره تلفن یا آدرس قرار ندهند. به هر مجلس درس و بحثی وارد نشوند و بسیار
مراقب باشند که عرفان عملی را با عرفان نظری خلط نفرمایند. 
هستند افراد بسیاری که مسائل عرفانی-
فلسفی را به خوبی بیان میکنند و نفوذ کلام بالایی دارند و چه بسا نیتشان هم
خیر باشد اما به وقتش گرگ نفسشان ظهور میکند و جنایاتی به بار می آورند . این ها ناشی از بیمار دلی است و درس و بحث برای این افراد بسیار مضر و خطرناک است.
 متاسفانه بسیاری از افرادی که وارد سیر علمی میشوند گرگ صفت بار می آیند چون به اصل اساسی طهارت توجه نمیکنند و صرفا به حفظ الفاظ و اصطلاحات سرگرم میشوند. این
افراد با فراگیری این الفاظ به راحتی مخاطبانی را به دور خویش جمع میکنند و افراد ساده لوح هم جذب حرف ها و ادعاهای عرفانی اینها میشوند.
 پس به جای این در و آن در زدن به تحصیل علم مشغول شوید. دروسی مانند معرفت نفس شما را بالا خواهد آورد.
و اما بعد، خواهرانی که طالب سیر عملی بعد از سیر علمی هستند بدانند که مسیر سیر عملی به دو قسمت تقسیم میشود. قسمتی را سالک میباید خودش بپیماید و قسمت های بالایی را تحت اشراف یک انسان کتل طی کرده میباید طی طریق کند.
اگر خواهری بتواند بعد از گام زدن در سیر علمی زبانش را کنترل کند. چشم و گوشش را به اختیار خویش در اورد. ادب را حفظ کند و … چنین شخصی لایق برای شاگردی یک
انسان الهی میگردد و اینجاست که خود آن ولی الهی به سمت او می اید و از او دست گیری میکند.
حتی نیازی نیست این خانم به طور حضوری از محضر استادی بهره ببرد. بلکه آن ولی الهی در قالب رویای صادقه و کشف و تمثل دستورات لازم را به او میدهد.
 استاد صمدی در دروس معرفت نفس خاطره ای را از یکی از خواهران نقل میفرمودند که: ایشان اصلا بی سواد بودند و درطول عمرشان حضرت علامه را ملاقات نکرده بودند. اما
تمام زندگیشان به توسط حضرت علامه تنظیم میشد و در قالب رویا و کشف و شهود با حضرت علامه مرتبط بودند.
از خواهران عزیز جدا خواهش میکنم برای استاد سیر و سلوکی عجله نکنند و به در خانه هر کس و ناکسی نروند ولو اآن کس خود را منتسب به بزرگان معرفی کند و ظاهر الصلاح
باشد.
به خواهران عرض میکنم به دنبال استاد نباشند . حقیقت عالم کار را طوری تنظیم نموده تا بانوان اگر لیاقت نشان دهند از ایشان دستگیری شود؛ بدون احتیاج به ارتباط با نامحرم.

#استاد_سیروسلوک
#استاد_خواهران

 

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت

#تفسیر_دیوان_حافظ

 تفسیر دیوان حافظ بر اساس آیات و روایات1

 پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
  ناخلف باشم اگر من، به جوى نفروشم‏

از اين بيت و بيت «من ملك بودم و فردوس برين جايم بود» استفاده مى شود خواجه، بهشت آدم عليه السلام را بهشت موعود (چنانكه در غزل 429 گذشت- گندم را تمثيلى از شجره منهيّه: «وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» «1»: (و به اين درخت نزديك نشويد.)
می‏دانسته كه در روايت به علم محمّد و آل محمّد (صلوات اللَّه عليهم اجمعين) تعبير شده «2» و او مشتاق توجّه به مقام و منزلت والاى آن بزرگواران بوده و اراده الهى بر آن قرار داشته تا با هجرت به عالم طبيعت، شايستگى آن را پيدا نمايد.

مى‏ خواهد بگويد: پدرم آدم ابوالبشر عليه السلام براى توجّه به مقام آن بزرگواران (صلوات اللَّه عليهم اجمعين) دست از روضه رضوان كشيد، من كه فرزند اويم، اگر براى توجّه و رسيدن به گوشه اى از آن كمال، در اين عالم بهشت موعود را نفروشم و صرف نظر نكنم، فرزندى ناخلفم.

خلاصه آنكه: عنايت به آن ديدار و مشاهده خاصّ، آدم ابوالبشر عليه السلام را بر آن داشت كه دست از بهشت كشد، چگونه من بی‌اعتنا نباشم.

 
جمال آفتاب ج ۸ ص ۹۹
(1)- بقره: 35.
(2)- بحار الانوار، ج 11، ص 189، روايت 47.
 

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
#حدیث
 مومـن واقـعی کیسـت!؟

 امیرالمومنین علی عليه السلام فرمودند:

 مومن کسی است که 

 کسبش حلال است.

 اخلاقش مهربان و رئوف است.

 قلبش سالم از کینه و کدورت است.

 زیادی مالش را انفاق کند.

 زیادی سخنش را نگه می دارد.

 مردم از شرّش در امان باشند و به خیرش امیدوارند.

  با انصاف با ديگران برخورد مي كند.

  نصایح صفحۀ 281

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت
 
   
 
دانلود نرم افزارهای قبله نما